Kontakt oss

Besøksadresse:
Bankgata 16
2609 Lillehammer

Postadresse:
Postboks 134
2601 Lillehammer

Telefon: 612 55 111
Telefax: 612 57 339

Epost:

Liv Krukhoug

krukhoug@gmail.com

Thor Ole Hallenstvedt

tolhalle@online.no

 

Vi arbeider innenfor de fleste rettsområder med hovedvekt på følgende:

Arv, skifte, barnerett, barnevern, fast eiendom, husleieforhold, avtalerett, erstatningsrett, selskapsrett, forvaltningsrett