Hvem er vi?

Vi arbeider innenfor de fleste rettsområder med hovedvekt på følgende:

  • Arv – testamenter, arveoppgjør
  • Skifte – felleseieskifte mellom ektefeller, oppløsning av samboerskap, samboeravtaler
  • Barnerett – barnefordeling
  • Barnevern
  • Fast eiendom – mangler ved kjøp og salg, odel, nabotvister m.m.
  • Husleieforhold
  • Avtalerett
  • Erstatningsrett
  • Selskapsrett
  • Forvaltningsrett

Liv Krukhoug

Cand.jur 1979.

Erfaring fra politi, domstol, stat og kommune.

Advokatvirksomhet fra 1996.



Thor O. Hallenstvedt

Cand.jur 1978

Erfaring fra domstol, privat næringsliv.

Advokatvirksomhet fra 1987.