Priser

 

Vår timepris er kr. 1.300,- + mva. 

Innenfor mange rettsområder har klienten krav på fri rettshjelp dersom inntekten ikke overskrider den inntektsgrense som fastsettes av Justisdepartementet. I dag er denne grensen kr. 246.000,- for enslige og kr. 369.000,- for personer i økonomisk fellesskap.

 I alle saker blir muligheten for fri rettshjelp, eventuelt dekning gjennom klientens forsikringsordning, vurdert. Klienten betaler i slik tilfellet kun den fastsatte egenandel.